Trappeoppgang Veksthuset

Hva er Veksthuset?

Det arkitekttegnede bygget fra 1982 huset den gang Den Norske Creditbank. Den lokale eiendomsutvikleren Erik Svarstad eier bygget i Jernbanegata som som ble pusset opp i 2021 for å gi rom til det nye Veksthuset Askim. Østre Linje Arkitekter har transformert det tidligere banklokalet til moderne og lyse kontorlokaler.
Bilde fra seminar
Veksthuset er er innredet moderne og innbydende
Bilde fra seminar
Veksthuset Input har foredrag tilpasset mange ulike målgrupper og livssituasjoner.
Bilde fra seminar
Veksthuset er er innredet moderne og innbydende
Bilde fra seminar
Veksthuset Input har foredrag tilpasset mange ulike målgrupper og livssituasjoner.
Bilde fra seminar
Veksthuset er er innredet moderne og innbydende

Næringslivets møtested

Mennesker på åpningen av Veksthuset

Vekst, innovasjon og utvikling

Vi kjenner næringslivet i regionen og gir deg rådgivning slik at din bedrift er best mulig rustet for å håndtere ulike utfordringer. Snakk med oss om vekst, innovasjon og utvikling i din bedrift.

Et møtested for næringslivet

Vi arrangerer møter, konferanser og seminarer for næringslivet i Indre Østfold som gir faglig påfyll, gode diskusjoner og bygger nettverk.

Lav dørterskel

Her kan du komme innom for en kaffe og en prat om økonomi, eiendom og juss for din bedrift

En arbeidsplass

Ledige kontorlokaler

Vi samler kompetanse

Her samler vi ulike fagmiljøer slik at vi kan utfordre og utvikle hverandre. Sammen bidrar vi til vekst, innovasjon og utvikling i Askim, både for den enkelte innbygger, og for det lokale næringsliv.

Vi utvikler deg som fagperson

Vi tilbyr sømløs rådgivning innen økonomi, eiendom og juss med fokus på det beste for kundene og oss som jobber her.

Vi har plass til flere

Vi har plass enda til flere fagmiljøer. Sammen blir vi bedre og får det morsommere på jobb!
Arkitekttegning av Veksthuset